Doelgroepverminderingen

Wat verandert er
op 1 januari 2019

Verschillende bedragen van de doelgroepvermindering voor jongeren en oudere werknemers stijgen vanaf 1 januari 2019.

Er is geen overgangsperiode voorzien. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de wijzigingen ook van toepassing op de reeds lopende doelgroepverminderingen. De werkgever of zijn sociaal secretariaat dient niets te wijzigen in de RSZ-aangifte.

Meer informatie over deze wijzigingen.

 

Door de 6e staatshervorming werden de regio’s bevoegd voor de verminderingen van de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid voor doelgroepen..

Vlaanderen heeft ervoor gekozen nieuwe doelgroepverminderingen uit te werken voor jongeren en ouderen.

Deze nieuwe doelgroepverminderingen gaan op 1 juli 2016 van start.
Het is een lastenverlaging voor werkgevers die jonge en oudere werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ze bestaat uit een korting op de socialezekerheidsbijdragen die de werkgevers normaal gezien moeten betalen voor deze werknemers.

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden die te maken hebben met vestigingsplaats en aard van de werkgever en met leeftijd, scholingsgraad en loonniveau van de werknemer.

De invoering van de nieuwe doelgroepvermindering gaat gepaard met een vereenvoudiging: een aantal bestaande maatregelen verdwijnen vanaf 1/7/2016 of 1/1/2017, met name Activa, Activa Start, Activa Handicap, de tewerkstellingspremie 50+ en de doelgroepvermindering voor herstructureringen. Als overgangsmaatregel geldt overal dat toegekende voordelen die lopen op de datum van afschaffing, verder lopen tot uiterlijk 31 december 2018.

Wetgeving:

Contact

Doelgroepverminderingen

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Tewerkstelling
Gebouw: 
Ellipsgebouw
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 10