Doelgroepvermindering mentors - waarover gaat het?

De “doelgroepvermindering voor mentors” is een lastenverlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.
Het gaat bijvoorbeeld om stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen (zie verder voor de volledige lijst).

Doel van deze lastenverlaging: werkgevers aanmoedigen om hun ondernemingen of instellingen open te stellen voor opleidingen op de werkvloer. Zo kunnen ze onder andere meehelpen om de ongeschoolde uitstroom uit het onderwijs terug te dringen of om jonge werkzoekenden bij te scholen.

Deze lastenverlaging is een korting op de socialezekerheidsbijdragen die deze werkgevers normaal gezien moeten betalen voor hun werknemers die begeleider/opleider zijn (de “mentors”).

Er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, die te maken hebben met

  • de mentors zelf (beroepservaring, certificaat van mentorbekwaamheid) 
  • het aantal jongeren in opleiding 
  • het aantal opleidingsuren 

Wetgeving:

Contact

Mentorkorting

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Mentorkorting
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
02 553 10 75