Voorbeelden van mentoropleidingen

Download document met voorbeelden van mentoropleidingen (pdf / 0.08 MB).

De opleidingen dienen louter als voorbeeld ; zij werden grotendeels via opzoekingen op het internet gevonden.

De lijst is dus geenszins volledig, noch limitatief. Wie zelf nog weet heeft van andere mentoropleidingen die verstrekt worden door of onder de verantwoordelijkheid van publieke of erkende opleidingsinstanties, mag deze gerust meedelen via mentorkorting@vlaanderen.be.