Doelgroepvermindering mentors - jongeren met een brugproject

Sinds 1 juli 2015 worden jongeren met een brugproject niet meer aangegeven in DmfA. Deze jongeren worden enkel aangegeven in Dimona met de code DWD (“Dimona Without DmfA).

Op basis van deze code kan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid niet vaststellen dat het om een jongere in een brugproject gaat.

Om voor deze categorie een doelgroepvermindering voor “mentors” te kunnen krijgen moet de werkgever vooraf een overeenkomst (docx) sluiten met het “centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs” (ook “centrum voor leren en werken” genoemd).

Hyperlink naar de overeenkomst