Welke arbeidsovereenkomst zal ik hebben?

Algemeen

Indien u arbeidsprestaties verricht die recht geven op de toekenning van dienstencheques, moet u een bijzondere arbeidsovereenkomst hebben, genaamd “arbeidsovereenkomst dienstencheques”.

De algemene regels zijn van toepassing op deze arbeidsovereenkomst. Maar er zijn ook enkele specifieke regels van toepassing op de arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Het voornemen om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten, dient schriftelijk vastgesteld te worden ten laatste op het ogenblik dat u voor de eerste keer in het dienstencheque-systeem gaat werken voor de erkende onderneming. Als u voor het eerst in het systeem van de dienstencheques gaat werken, bijvoorbeeld bij een werkgever die ook een interimbureau is, moeten de werkgever en uzelf een schriftelijke overeenkomst ondertekenen die voorziet dat men u een arbeidsovereenkomst dienstencheques aanbiedt.

De eigenlijke arbeidsovereenkomst moet schriftelijk opgesteld worden, ten laatste binnen twee dagen die volgen op uw aanwerving.

Verplichte vermeldingen van de arbeidsovereenkomst dienstencheques:

 • de identiteit van de twee partijen;
 • het erkenningsnummer van de werkgever voor de dienstencheques,
 • de begindatum van de uitvoering van de overeenkomst;
 • de einddatum van de overeenkomst indien het om een overeenkomst van bepaalde duur gaat;
 • de arbeidsduur en het werkrooster. Wanneer u een arbeidsovereenkomst dienstencheques sluit voor onbepaalde duur, zal de overeenkomst ook preciseren hoe en binnen welke termijn u geïnformeerd zal worden over uw uurrooster. Indien uw overeenkomst daarover niets voorziet, moet de werkgever u uw uurrooster minstens zeven dagen vooraf meedelen.

Een erkende onderneming kan u een stage aanbieden. U kunt voor uw prestaties echter geen dienstencheques ontvangen, vermits de onderneming met u geen arbeidsovereenkomst dienstencheques heeft gesloten.

Soorten overeenkomsten

Gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst dienstencheques:

 • het sluiten van overeenkomsten van bepaalde duur leidt niet automatisch tot het sluiten van een overeenkomst van onbepaalde duur;
 • de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren;

Het is mogelijk om een deeltijdse overeenkomst te sluiten van minder dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is voor een voltijdse werknemer. Vanaf de 1ste gewerkte dag van de vierde maand bij een zelfde werkgever:

 • Vanaf de 1ste gewerkte dag van de vierde maand bij een zelfde werkgever:
 • zijn de partijen verbonden met een arbeidsovereenkomst dienstencheques van onbepaalde duur;
 • een minimum wekelijkse arbeidsduur van minstens 13u voor de werknemers die bijkomende uitkeringen genieten en minstens 10u voor alle andere dienstenchequewerknemers;
 • de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren.