Wat te doen bij problemen in de uitvoering van mijn taken?

Wanneer u als werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques problemen hebt bij een gebruiker, kunt u dit signaleren aan uw werkgever, die verantwoordelijk is voor het goede verloop van de zaken. U kunt samen nagaan of het niet mogelijk is van opdracht te veranderen en bij een andere privé-persoon te gaan werken.