Voor welke werkgevers?

Indien u wenst te werken in het systeem van de dienstencheques, moet u aangeworven worden door een erkende onderneming. Om deze erkenning te bekomen, moet de onderneming beantwoorden aan een hele reeks voorwaarden. Zij moet zich ertoe verbinden de werknemers niet te discrimineren, hen te laten werken in billijke omstandigheden (qua loon, verloven, …), zij mag geen arbeid laten verrichten in een omgeving die grote gevaren of risico’s inhoudt voor de werknemers, zij moet de dienstenchequewerknemers als dusdanig aangeven in de multifunctionele aangifte,...

Indien een werkgever u in dienst wenst te nemen, kunt u op de website van het uitgiftebedrijf  www.dienstencheques-vlaanderen.be of bij het departement WSE nagaan of het wel degelijk om een erkende onderneming gaat.