Voor welke gebruikers?

Principe

Uitsluitend meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen kunnen een beroep doen op het Vlaamse systeem van de dienstencheques. Een natuurlijke persoon die niet gedomicilieerd is in Vlaanderen kan geen gebruik maken van het systeem, voor geen enkele activiteit.

Natuurlijke personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn kunnen genieten van het systeem van dienstencheques voor thuishulp van hun woning in Vlaanderen als voor hun eventuele tweede verblijf in België op voorwaarde dat ze er persoonlijk verblijven.

Als werknemer van een erkende onderneming werkt u dus:

  • ofwel bij een privé-persoon thuis als hulp in de huishouding;
  • ofwel buitenshuis om boodschappen te doen, om te strijken in een strijkatelier of om bejaarden of mensen met beperkte mobiliteit te helpen bij hun verplaatsingen.

Beperking

Als werknemer mag u geen bloed- of aanverwant zijn tot de 2de graad van een gebruiker of van een lid van zijn gezin, en mag u ook niet dezelfde woonplaats hebben als de gebruiker.

U mag dus niet werken:

  • bij uw ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders;
  • bij uw kinderen of kleinkinderen;
  • bij uw broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen;
  • bij elke persoon, al dan niet familie, met wie u op hetzelfde adres samenwoont;
  • bij elke persoon die een lid is van het gezin van één van bovengenoemde personen;

U mag ook niet uw eigen begunstigde zijn: een werknemer mag geen enkele activiteit uitoefenen waarvan hijzelf (of zijn partner, waarmee hij al dan niet gehuwd is), begunstigde is. Eigen huishoudelijk werk verrichten in het kader van het systeem van de dienstencheques kan dus in geen geval.