Werknemer - en wat indien er problemen zijn?

Net zoals elke andere werknemer kunt u zich, als werknemer met een arbeidsovereenkomst dienstencheques, richten tot de bevoegde inspectiedienst wanneer uw werkgever de sociale wetgeving niet naleeft. Zo kunt u zich wenden tot de gewestelijke bureaus voor het Toezicht op de sociale wetten van de Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, wanneer uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt.

Het specifieke toezicht op de wetgeving dienstencheques werd toevertrouwd aan de sociaal-rechterlijk inspecteurs van de afdeling Vlaamse sociale inspectie van het Departement Werk en Sociaal Economie.

Inzake gezondheid en veiligheid op het werk, wordt het toezicht uitgeoefend door de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (om de gewestelijke directies van deze directie te kennen, kunt u de website van de FOD Werk raadplegen of bellen).

Wanneer deze diensten onregelmatigheden vaststellen, kunnen zij de Adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten informeren over de anomalieën die een invloed hebben op de erkenning van de onderneming.