Wat is mijn statuut voor de sociale zekerheid?

De reglementering met betrekking tot de verschillende takken van de sociale zekerheid voor loontrekkenden is van toepassing indien u tewerkgesteld bent als werknemer in loondienst met een arbeidsovereenkomst dienstencheques.

Als u via het systeem van de dienstencheques werkt:

  • u bent gedekt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering: in geval van ziekte of ongeval ontvangt u uitkeringen;
  • de gepresteerde periodes worden meegerekend voor de berekening van uw pensioen;
  • u hebt recht op jaarlijkse vakantie;
  • de periodes onder arbeidsovereenkomst dienstencheques tellen mee voor uw recht op werkloosheid.