Kan ik werken in het kader van de dienstencheques?

Principe

Iedereen komt in principe in aanmerking voor een betrekking in het dienstenchequesysteem.

U kunt bijvoorbeeld werken in het dienstencheque-systeem indien:

  • u werkloosheidsuitkeringen ontvangt of een leefloon van het OCMW;

  • u thuis bent, niet buitenshuis werkt en geen uitkeringen ontvangt;

  • u deeltijds werkt en meer uren wil presteren of gewoon iets anders wil doen;

  • u in het zwart werkt: via de dienstencheques kunt u uw zwartwerk regulariseren

Buitenlandse werknemers die in het dienstencheque-systeem willen werken, moeten echter voldoen aan de wetgeving inzake de vreemdelingen en de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

Beperkingen

  • IBO: u mag geen dienstencheque-activiteit uitoefenen in het kader van een individuele beroepsopleiding in een onderneming. U moet immers een arbeidsovereenkomst hebben om in het dienstencheque-systeem te werken. U mag de twee systemen (IBO en dienstencheques) niet cumuleren voor dezelfde uren. U mag wel deeltijds werken in het dienstencheque-systeem en daarnaast een individuele beroepsopleiding volgen in een onderneming.
  • U mag stagiair zijn in een dienstenchequebedrijf. Het bedrijf kan echter geen dienstencheques ontvangen van de gebruikers voor wie u als stagiair hebt gewerkt.
  • GESCOen Sociale maribel: u mag dienstenchequebaan niet cumuleren met deze tewerkstellingsmaatregelen.
  • Artikel 60, § 7 van het OCMW: een werknemer aangeworven via artikel 60, § 7 van de wet op de OCMW's, mag niet betaald worden met dienstencheques.