Hoe werkt het systeem van de dienstencheques in de praktijk?

Concreet schrijven de gebruikers (de personen bij wie u gaat werken) zich vooraf in bij het uitgiftebedrijf en nemen vervolgens contact op met de erkende onderneming waarvoor u werkt.  Deze onderneming stuurt u dan naar deze gebruikers.

De gebruiker gebruikt papieren dienstencheques:

Op het ogenblik van de prestaties geeft de gebruiker u voor elk effectief gepresteerd arbeidsuur een door hem gedateerde en ondertekende dienstencheque. U vermeldt uw identiteit op de cheque en ondertekent hem ook (de onderneming mag u niet vertegenwoordigen om de dienstencheques te ondertekenen).  Vervolgens vult u uw naam in en brengt u uw handtekening aan op de cheque. Daarna bezorgt u uw dienstencheques aan uw werkgever die ze op zijn beurt terugstuurt naar het uitgiftebedrijf, dat instaat voor het beheer van deze cheques.

De gebruiker gebruikt elektronische dienstencheques:

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw prestaties te registreren:  

  • U belt na uw prestaties naar het gratis oproepnummer 0800 35530 met de vaste lijn of via het nummer 02 547 54 97 met een mobiel toestel van de gebruiker. U voert de volgende gegevens in: uw identificatienummer (dat u van de onderneming krijgt), het soort activiteit, het aantal effectief gepresteerde uren. Deze informatie wordt rechtstreeks, elektronisch, ter beschikking gesteld van de erkende onderneming.
  • U maakt gebruik van de jobtracker, een gratis mobiele applicatie om de prestaties te registreren.
  • Indien de gebruiker geen vaste lijn of GSM heeft en u als werknemer geen gebruik kan maken van de jobtracker, kan de erkende onderneming de uitgevoerde prestaties manueel registreren.

Indien u meer informatie wenst over de elektronische dienstencheques, kunt u de website van het uitgiftebedrijf raadplegen www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Dienstencheques mogen hoe dan ook enkel gebruikt worden om de gepresteerde arbeidstijd te vergoeden. Dat betekent dat de gebruiker u bijvoorbeeld geen dienstencheques mag geven om uw verplaatsingskosten te betalen. Hij mag u ook niet meer cheques geven dan de arbeidsuren die u werkelijk en volledig voor hem hebt gepresteerd. Uw werkgever moet u uw loon en de eventuele verplaatsingskosten betalen, ongeacht of de gebruiker u de dienstencheques heeft overhandigd.