Gebruikers | Waarom dit systeem?

Vroeger gebeurden veel buurtdiensten via het zwartwerk.

De overheid wil dit probleem aanpakken en inspelen op de behoefte aan buurtdiensten bij de bevolking, door bijkomende jobs te creëren die prioritair worden ingenomen door mindergeschoolde werknemers en door de particulieren ertoe aan te zetten deze activiteiten wettelijk te laten verrichten en dit, via een onderneming.

Daarom werd het systeem van de dienstencheques gecreëerd door de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en –banen.

U betaalt slechts een beperkte bijdrage voor de activiteiten verricht met dienstencheques, dankzij een gedeeltelijke financiering door de overheid, wat deze activiteiten voor een groot aantal mensen toegankelijk maakt.

Dankzij dit systeem kunnen ondernemingen zich verder ontwikkelen, wordt werkgelegenheid gecreëerd en zwartwerk bestreden en wordt tegemoetgekomen aan individuele, persoonlijke of familiale behoeften.