Gebruikers | Wie kan een beroep doen op het systeem van de Vlaamse dienstencheques?

Uitsluitend meerderjarige natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen kunnen een beroep doen op het systeem van de Vlaamse dienstencheques. Een natuurlijke persoon die niet gedomicilieerd is in Vlaanderen kan geen gebruik maken van het Vlaamse systeem, voor geen enkele activiteit.

Natuurlijke personen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn, kunnen genieten van het systeem van dienstencheques voor thuishulp van hun woning in Vlaanderen als voor hun eventuele tweede verblijf in België op voorwaarde dat ze er persoonlijk verblijven. Personen die niet in Vlaanderen gedomicilieerd zijn maar hier een tweede verblijf hebben, kunnen geen Vlaamse dienstencheques aanschaffen.

Dienstencheques kunnen enkel gebruikt worden door privépersonen voor huishoudelijke hulp in hun privéwoning.

Ouders van gehandicapte minderjarige kinderen kunnen bovendien een beroep doen op een erkende onderneming voor het begeleid vervoer van hun kind (zie het volgende punt "Voor welke activiteiten").

Zelfstandige werkneemsters die pas bevallen zijn en die na hun bevallingsrust opnieuw aan het werk gaan, hebben recht op moederschapshulp. Deze hulp bestaat uit 105 dienstencheques die zij ontvangen via de sociale verzekeringskassen voor zelfstandige werknemers.  Voor meer informatie over moederschapshulp, zie rubriek "Wenst u meer informatie?"

U, als gebruiker, mag geen banden hebben met de werknemer.  De werknemer mag geen bloedverwant of aanverwant tot de tweede graad zijn van u of van één van uw gezinsleden en mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als u. Een dienstenchequewerknemer mag dus niet werken:

  • bij zijn ouders, grootouders, schoonouders, aangetrouwde grootouders;
  • bij zijn kinderen of kleinkinderen;
  • bij zijn broers en zussen, schoonbroers en schoonzussen;
  • bij elke persoon, al dan niet familie, met wie hij op hetzelfde adres samenwoont;
  • bij elke persoon die een lid is van het gezin van één van bovengenoemde personen;

U mag dus niet voor uzelf werken. Eigen huishoudelijk werk verrichten in het kader van het systeem van de dienstencheques kan dus in geen geval.