Activiteiten verricht in de woning van de gebruiker

Dit omvat:

  • schoonmaak van de woning met inbegrip van de ramen;
  • wassen en strijken;
  • occasionele kleine naaiwerken;
  • bereiden van maaltijden.

Het moet steeds gaan om hulp in het huishouden. De volgende klussen mogen bijvoorbeeld NIET betaald worden met dienstencheques: een WC herstellen, werken aan de elektriciteit, behangen en schilderen, werken in de tuin, kleine veranderingswerken, babysitten, opvang van bejaarden of zieken, opvang en verzorging van huisdieren tijdens de afwezigheid van de eigenaar, beheers- of administratief werk voor de onderneming,...

Het poetsen van de ramen is een activiteit die behoort bij het schoonmaken van de woning en mag dus niet los van andere activiteiten verricht worden door de persoon die de erkende onderneming ter beschikking stelt.

Dienstencheques mogen enkel gebruikt worden om activiteiten te betalen in het kader van de privé-behoeften van de gebruiker en niet in het kader van zijn beroepsactiviteiten. Zo zijn bijvoorbeeld NIET toegelaten: het schoonmaken van een dokterskabinet, de wachtzaal, een verhuurde kamer of studio, …

Een erkende onderneming mag GEEN thuishulp met huishoudelijk karakter aanbieden aan de gebruikers die in een rusthuis of in een andere instelling voor collectief verblijf gehuisvest zijn. Deze beperking geldt niet voor de andere dienstencheque-activiteiten die buiten de woonplaats plaatsvinden.
Onder 'instelling voor collectief verblijf' verstaat men een instelling waar diensten worden verstrekt zoals verzorging, begeleiding en de voorziening van maaltijden. Worden onder meer beschouwd als 'instelling voor collectief verblijf': de rusthuizen, de ziekenhuizen, de instellingen voor gehandicapten (met uitzondering van de instellingen voor zelfstandig wonen) en de internaten. Deze lijst is niet beperkend.

Bewoners van serviceflats kunnen dienstencheques blijven gebruiken voor thuishulp van huishoudelijke aard, echter enkel in hun privé-gedeelte. Een serviceflat bestaat uit individuele woningen waar ouderen zelfstandig wonen en facultatief een beroep kunnen doen op gemeenschappelijke voorzieningen.