Gebruikers | Voor welke activiteiten?

Het gaat om activiteiten die inspelen op individuele, persoonlijke of familiale noden in het kader van het dagelijkse leven. Het betreft activiteiten: