Hoeveel kost dat?

De aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 400 dienstencheques. De aanschafprijs stijgt naar 10 EUR per dienstencheque op het ogenblik dat de gebruiker het plafond van de 400 dienstencheques heeft overschreden.

De aankoop van dienstencheques geeft voor de Vlaamse gebruikers recht op een belastingvermindering van 30% van de aankoopprijs voor de eerste 156 aangekochte dienstencheques. Een dienstencheque van 9 EUR kost u in realiteit slechts 6,30 EUR.

Gehuwde of wettelijk samenwonende partners hebben allebei recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die ze onder hun eigen naam kopen. De maximumbedragen gelden per jaar en per partner. Bijgevolg dienen beide partners elk een eigen gebruikersnummer te hebben bij Sodexo.

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor dienstencheques van toepassing is, is vanaf 1 januari 2015 beperkt tot 1400 EUR per persoon per jaar.

De gebruikers die geen belastingen betalen, krijgen het bedrag van de belastingvermindering via het belastingkrediet. De aanvraag om terugbetaling gebeurt door het fiscaal attest bij de ingediende belastingaangifte te voegen. Indien u geen belastingbrief ontvangt, vraag hem dan op eigen initiatief aan uw plaatselijk belastingkantoor.

Voor meer informatie, neem contact op met het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 0257 257 57.

Voor de 105 gratis dienstencheques in het kader van de moederschapshulp wordt geen fiscaal attest afgeleverd.

Per correct ingediende dienstencheque stort het uitgiftebedrijf een bedrag op de rekening van de onderneming dat bestaat uit de som van de prijs die de gebruiker betaalt en de tegemoetkoming die geïndexeerd is.