Gebruikers | meer info

Voor de lijst van erkende ondernemingen, om het inschrijvingsformulier of bijkomende inlichtingen te bekomen, kunt u terecht bij het uitfgiftebedrijf van de dienstencheques:

Sodexo
Benefits & Rewards Services, Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Tel.: 02 547 54 95
Fax: 02 547 54 96
www.dienstencheques-vlaanderen.be

of bij het departement WSE:

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Dienstencheques
Ellipsgebouw
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel.: 02 553 19 00
www.werk.be
dienstencheques@vlaanderen.be

Voor de moederschapshulp kunt u zich wenden tot de sociale verzekeringskas waarbij u aangesloten bent of tot:

Rijksinstituut voor sociale verzekeringen van zelfstandige werknemers
Jean Jacobsplein 6
1000 Brussel
Tel.: 02 546 42 11
Fax: 02 511 21 53
www.rsvz-inasti.fgov.be

Voor alles wat te maken heeft met de arbeidsovereenkomsten:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel
Tel.: 02 233.40.23
www.werk.belgie.be

Het antwoord op uw fiscale vragen vindt u bij de Federale Overheidsdienst Financiën:

Contactcenter FOD Financiën
Tel.: 0257/257 57 (normaal tarief)

Voor ingewikkelde vragen of voor vragen die een inzage in uw persoonlijk belastingsdossier vereisen, neemt u best contact op met uw lokaal belastingkantoor. U vindt alle contactgegevens van dit kantoor op het origineel van uw belastingaangifte.