Vervolgens leveren de werknemers prestaties

De praktische modaliteiten van de prestaties (frequentie en tijdstip van de prestaties, werknemer,…) moeten in gemeenschappelijk overleg tussen de erkende onderneming en uzelf worden vastgelegd.

De werknemers hebben een arbeidsovereenkomst met de erkende onderneming.