Omruiling of terugbetaling vragen

Alle aanvragen tot terugbetaling moeten gebeuren tijdens de geldigheidsperiode van de dienstencheque. De dienstencheques die nog geldig zijn en waarvoor u een terugbetaling vraagt na 31 december van het jaar waarin ze uitgegeven zijn, kunnen slechts ten belope van 70% van de aankoopprijs worden terugbetaald. De overige 30% van de aankoopprijs krijgt u terug via uw belastingen maar binnen de grenzen van het fiscale plafond.

Elke aanvraag om dienstencheques te ruilen tegen nieuwe dienstencheques met een nieuwe geldigheidsduur, moet binnen de geldigheidsperiode van de dienstencheques worden ingediend. Het uitgiftebedrijf rekent administratiekosten aan voor het terugbetalen of omruilen van papieren cheques (0,50 EUR per omgeruilde dienstencheque en 0,50 EUR per terugbetaalde dienstencheque). 

In het kader van de moederschapshulp kunnen de gebruikers niet om de terugbetaling van ongebruikte of verloren dienstencheques vragen. Voor meer informatie over moederschapshulp, zie rubriek "Wenst u meer informatie?