Formaliteiten: eerst schrijft u zich in als gebruiker

Eigenlijke inschrijving

Vooraleer u dienstencheques bestelt, dient u zich in te schrijven bij het uitgiftebedrijf. De inschrijving is gratis en u kunt zich op verschillende manieren inschrijven:

U bezorgt het ingevulde gebruikersformulier aan het uitgiftebedrijf, per fax (02 547 54 96) of per brief (zie adressen in "Wenst u meer informatie?"). 

U ontvangt dan op uw beurt een brief ter bevestiging van uw inschrijving, met een inschrijvingsnummer dat u goed moet bewaren.

Keuze van het profiel van de dienstencheques

Wanneer u zich inschrijft, kiest u uw profiel: papieren dienstencheques of elektronische dienstencheques.

De erkende ondernemingen moeten u zowel papieren als de elektronische dienstencheques aanbieden.

U moet een keuze maken, u kunt de beide profielen niet tegelijkertijd gebruiken. Het is niet mogelijk een prestatie te betalen met papieren dienstencheques en elektronische dienstencheques.  De twee soorten dienstencheques hebben dezelfde waarde, zijn bestemd voor dezelfde activiteiten en zijn onderworpen aan dezelfde reglementaire bepalingen. 

U kunt de lijst van ondernemingen raadplegen op de website: www.dienstencheques-vlaanderen.be.

U kunt meer informatie vinden over de elektronische dienstencheques op de website:  www.dienstencheques-vlaanderen.be of telefonisch bij het uitgiftebedrijf (02 547 54 95).

Mocht u nadien ontevreden zijn over het gekozen profiel, dan kunt u overstappen van het ene profiel naar het andere (van papieren dienstencheques naar elektronische of omgekeerd). U moet hiervoor enkel uw profiel wijzigen.