Geldigheidsduur dienstencheques

Alle dienstencheques (papieren of elektronische) zijn 8 maanden geldig vanaf de maand volgend op de maand van uitgifte.

U mag prestaties van werknemers niet meer betalen met dienstencheques of omruiling of terugbetaling vragen, indien de geldigheidsdatum verstreken is.  Deze geldigheidsdatum staat op de papieren dienstencheques en wordt vermeld in uw elektronische portefeuille (zie echter het volgende punt "omruiling of terugbetaling vragen").