Dan bestelt u dienstencheques

Welke type dienstencheque u ook kiest (papieren of elektronische), om cheques te bestellen volstaat het dat u 9 EUR of 10 EUR (naargelang u al meer of minder dan 400 dienstencheques besteld heeft)  per dienstencheque stort op het bankrekeningnummer dat het uitgiftebedrijf u heeft meegedeeld in de brief die uw inschrijving bevestigt.

De minimumbestelling bedraagt 10 dienstencheques (dus minimum 90 EUR of 100 EUR).

Elke (meerderjarige) persoon kan maximum 500 dienstencheques bestellen per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december).  De aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 400 dienstencheques en stijgt naar 10 EUR op het ogenblik dat de gebruiker het plafond van de 400 dienstencheques heeft overschreden.

Een gezin kan per kalenderjaar maximum 1000 dienstencheques aankopen. De aanschafprijs per dienstencheque bedraagt 9 EUR voor de eerste 800 dienstencheques en stijgt naar 10 EUR per dienstencheque zodra een gezin 800 dienstencheques heeft aangeschaft.

Als gezin wordt beschouwd:  het geheel van personen die volgens het attest van gezinssamenstelling ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Enkele voorbeelden in verband met de gezinssamenstelling:

  • Een persoon die alleen woont mag per kalenderjaar 500 dienstencheques bestellen;
  • Twee personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, mogen elk 500 dienstencheques per kalenderjaar bestellen;
  • Een meerderjarig kind en zijn ouders, die alle drie gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, kunnen maximum 1.000 dienstencheques per jaar bestellen;
  • Vier meerderjarige personen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres, kunnen 1.000 dienstencheques per jaar bestellen. 

Voor mindervalide personen, ouders van een minderjarige met een handicap, bejaarden die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten en éénoudergezinnen met één of meer kinderen ten laste, wordt het maximum aantal dienstencheques per jaar verhoogd tot 2.000, mits indiening van de nodige attesten. Het plafond van 1.000 dienstencheques per gezin is niet van toepassing op de voormelde personen. De prijs van de dienstencheques gekocht door deze gebruikers  bedraagt 9 EUR per dienstencheque(voor meer informatie: zie infoblad “uitzonderingen op de maximumbestelregels van 500 dienstencheques”).

Uw gebruikersnummer (vermeld in de brief die uw inschrijving bevestigt), moet verplicht en enkel als gestructureerde mededeling worden vermeld op elke overschrijving of storting. Vermeld in de mededeling zeker niets anders.

De datum van betaling van de dienstencheques, is de datum waarop het geld effectief op de rekening van het uitgiftebedrijf staat. Dit is niet altijd dezelfde dag waarop de gebruiker de overschrijving doet.

U mag de onderneming geen mandaat geven om dienstencheques te bestellen (u mag wel een mandaat geven aan andere personen).

Na deze betaling ontvangt u: 

  • Ofwel papieren dienstencheques via de post. Het uitgiftebedrijf stuurt deze cheques op binnen de 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Reken dus één week tussen uw betaling en de ontvangst van uw cheques. Op de papieren dienstencheques staat uw naam gedrukt, alsook de uiterste gebruiksdatum van de dienstencheque. 
  • Ofwel elektronische dienstencheques in uw elektronische portefeuille, onmiddellijk nadat het uitgiftebedrijf uw betaling heeft ontvangen.

Uw portefeuille met elektronische dienstencheques kunt u raadplegen:

  • op de website van het uitgiftebedrijf: u kunt naar uw privéruimte gaan met uw identificatienummer en paswoord dat u per mail wordt bezorgd;
  • per telefoon op 02 457 54 92