Vervolgens neemt u contact op met een erkende onderneming

De dienstencheque-activiteiten worden verricht door werknemers tewerkgesteld in ondernemingen die specifiek erkend zijn in het kader van het systeem van de dienstencheques. Het gaat om commerciële en niet-commerciële ondernemingen (OCMW, VZW, ...) die erkend zijn door de overheid.

Sommige ondernemingen zijn slechts erkend voor één soort activiteit. U moet dus een beroep doen op een onderneming erkend voor het soort diensten dat u wil laten verrichten (huishoudelijke hulp, strijken, vervoer, ...).  

De lijst van erkende ondernemingen per activiteitensector en per postnummer kunt u vinden op de website: www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Sommige ondernemingen zullen u een gebruikersovereenkomst laten ondertekenen.  Lees die aandachtig vooraleer ze te ondertekenen.