Werkgevers | meer info

Vragen over arbeidsomstandigheden, lonen en welzijn op het werk:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg (FOD WASO):
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel.
Tel : 02 233 43 93
Fax: 02 233 42 57
E-mail: spf@werk.belgie.be
http://www.werk.belgie.be/home.aspx

Informatie over deeltijdse arbeid:

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
Keizerslaan 7
1000 Brussel
Tel : 02 515 41 85
http://www.rva.be

Alles wat te maken heeft met de dienstencheques:

Bv geldigheid, terugbetaling, verlies, diefstal, elektronische dienstencheques…: contacteer uitgiftebedrijf Sodexo.

Sodexo
Benefits & Rewards Services, Dienstencheques
Pleinlaan 15
1050 Brussel
Tel.: 02 /547.54.93
Fax: 02/547.54.94
Internet: http://www.dienstencheques-vlaanderen.be

Erkenningsprocedure bij het departement WSE:

Departement WSE – Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Ellipsgebouw
Secretariaat van de Adviescommissie dienstencheque-activiteiten
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02 553 19 00
E-mail: dienstencheques@vlaanderen.be
http://www.werk.be

Om werknemers te vinden of om inlichtingen te bekomen over de gewestelijke tewerkstellingsmaatregelen:

U kan zich wenden tot de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling:

VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Keizerslaan 11
1000 Brussel
Tel.: 02 506 15 11
Fax: 02 512 24 74
Internet: http://www.vdab.be

Le FOREM - Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi
Boulevard Tirou, 104
6000 Charleroi
Tel. 071 20 61 11
Fax. 071 20 67 99
Internet: http://www.leforem.be

ACTIRIS – Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Anspachlaan 65
1000 Brussel
Tel. 02/505.14.11
Fax. 02 511 30 52
Internet: http://www.actiris.be

ADG - Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Vennbahnstraße 4/2
4780 Saint-Vith
Tél.: 080 28 00 60
Fax: 080 22 90 83
Internet: http://www.adg.be

Fiscale vragen:

FOD Financiën
Tel.: 0257/257 57 (normaal tarief)