Werkgevers - Welke ondernemingen mogen de dienstencheques gebruiken?

Elke onderneming kan een dienstencheque-onderneming worden:

  • een handelsvennootschap of een burgerlijke vereniging van commerciële aard;

  • een vereniging zonder winstoogmerk;

  • een gemeente;

  • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en een vereniging van openbare centra voor maatschappelijk welzijn;

  • een interimbedrijf;

  • een natuurlijke persoon;

  • ...

Om de gebruikers voldoende garanties te bieden inzake de geleverde diensten, moeten de ondernemingen vooraf een erkenning bekomen van de Vlaams Minister van Werk (Zie "Welke formaliteiten moet u vervullen?"). 

U kunt de lijst van erkende ondernemingen raadplegen op de website van het uitgiftebedrijf: www.dienstencheques-vlaanderen.be.