Werkgevers - Welke formaliteiten moet u vervullen?

Erkenningsaanvraag

De erkenning wordt toegekend door de Vlaams Minister van Werk.

Om een erkenning dienstencheques aan te vragen, moet u:

 • uw onderneming opgericht hebben en in het bezit zijn van een ondernemingsnummer;
 • zich inschrijven voor een verplichte informatiesessie georganiseerd door het departement WSE en volgen.
  Gelieve hiervoor een e-mail te sturen naar dienstencheques@vlaanderen.be met de volgende gegevens: naam, adres, tel. en mail van de onderneming, KBO nummer, naam van de deelnemer(s) (max.2 personen per onderneming) en rijksregisternummer van de deelnemer(s). U zal vervolgens een bevestiging ontvangen met de datum van de eerstvolgende infosessie. De infosessie vindt steeds plaats in het Ellipsgebouw nabij het station Brussel Noord.
 • een borgsom van 25.000 EUR overmaken op rekening van de deposito- en consignatiekas (voor meer informatie, klik hier);
 • een volledig ingevuld erkenningsformulier (doc / 0.95 MB) indienen.

U kunt het formulier eveneens bekomen bij het departement WSE of bij het Secretariaat van de Adviescommissie dienstencheque-activiteiten en u stuurt het, in voorkomend geval met de nodige bijlagen, terug naar volgend adres:

Departement WSE – Afdeling Juridische Diensten en Erkenningen
Ellipsgebouw
Secretariaat van de Adviescommissie dienstencheque-activiteiten
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 Brussel
Tel. 02 553 19 00

Het erkenningsformulier moet gebruikt worden:

 • bij een eerste erkenningsaanvraag;
 • wanneer de onderneming verandert van vorm en ondernemingsnummer (bijvoorbeeld omgevormd wordt van natuurlijke persoon tot BVBA);
 • voor een aanvraag tot wijziging van de activiteiten waarvoor eerder een erkenning was toegekend (bijvoorbeeld, indien de onderneming de thuishulp van huishoudelijke aard wil uitbreiden naar activiteiten die buiten de woonplaats van de gebruiker worden verricht: boodschappen, strijken, vervoeren van personen met beperkte mobiliteit);
 • om elke wijziging aan de gegevens vermeld in het formulier voor de erkenningsaanvraag mee te delen.

Om het erkenningsdossier als volledig te kunnen beschouwen en te kunnen overmaken aan de adviescommissie erkenningen, moet de onderneming een ondernemingsplan opstellen dat goedgekeurd is door een erkend boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist of accountant. Dit plan bevat inzonderheid de volgende elementen:

 • algemene informatie over het bedrijf;
 • de uit te voeren investeringen;
 • de personeelsbehoefte;
 • de verwachte inkomsten;
 • de vaste en variabele kosten;
 • de raming van de balans voor de eerste drie werkjaren;
 • een financiële planning voor de eerste drie werkjaren.

Stappen bij het uitgiftebedrijf van de dienstencheques

Wanneer u de erkenning hebt gekregen, wordt uw onderneming opgenomen in de lijst van de erkende ondernemingen beheerd door het uitgiftebedrijf van de dienstencheques, dat zorgt voor de verspreiding ervan via www.dienstencheques-vlaanderen.be.

Ook de website van het departement WSE bevat een link naar deze site. Zo is het voor privépersonen gemakkelijk om contact op te nemen met uw onderneming.

De ondernemingen beschikken over een toegang om via een extranet bepaalde commerciële gegevens die op deze lijst staan, te wijzigen en aan te passen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het uitgiftebedrijf.