Werktijdregeling

Gedurende de eerste 3 maanden tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst dienstencheques:

  • het sluiten van verschillende overeenkomsten van bepaalde duur leidt niet automatisch tot het sluiten van een overeenkomst van onbepaalde duur;
  • de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren;
  • het is mogelijk om een deeltijdse arbeidsovereenkomst te sluiten van minder dan één derde van de wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is voor een voltijdse werknemer.

Vanaf de eerste gewerkte dag van de vierde maand bij eenzelfde werkgever:

  • zullen de partijen verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst dienstencheques die gesloten is voor onbepaalde duur en moet de minimale wekelijkse arbeidsduur minstens 13u bedragen voor de werknemers die bijkomende uitkeringen genieten en minstens 10u voor alle andere dienstenchequewerknemers;
  • de duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan drie aaneensluitende uren.

Voor meer informatie over de werktijdregeling kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).