Verzekeringen

U moet een "arbeidsongevallen"-verzekering nemen. 

U bent burgerlijk aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de werknemers bij de gebruiker (artikel 1384 van het burgerlijk wetboek). De aansprakelijkheid van de werknemer is beperkt tot opzettelijke fouten, ernstige fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen (artikel 18 van de wet van 03.07.1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).  Dit betekent dat u de gebruiker steeds moet vergoeden maar dat u zich enkel tot uw werknemer kunt wenden in geval van ernstige fouten, opzettelijke fouten of lichte fouten die herhaaldelijk voorkomen.

Het is aangeraden maar niet verplicht om een verzekering "burgerlijke aansprakelijkheid" te sluiten.      

Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot uw sociaal secretariaat.