Paritair comité

Er werd een specifiek paritair subcomité 322.01 opgericht.

Het paritair subcomité 322.01 is bevoegd:

  • voor de ondernemingen voor interimarbeid die een sui generis afdeling "dienstencheques" hebben;
  • voor de werkgevers en hun werknemers die tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst dienstencheques in een onderneming die uitsluitend dienstencheque-activiteiten verricht.

Dit subcomité is evenwel niet bevoegd indien een sui generis afdeling opgericht is binnen een onderneming die een andere activiteit verricht dan deze van de buurtdiensten of -werken en waarvoor een ander werkend paritair comité bevoegd is, ongeacht of deze activiteit de hoofdactiviteit is van de onderneming of niet.

Indien de onderneming naast de dienstencheque-activiteiten nog verschillende andere activiteiten verricht, is het paritair comité van toepassing dat bevoegd is voor de hoofdactiviteit van de werkgever zonder dienstencheques.

Voor meer informatie over de paritaire comités, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.