Loon

De werknemer moet een loon ontvangen dat overeenstemt met het loon waarop een werknemer, tewerkgesteld in dezelfde functie, recht heeft krachtens het loonstelsel geldig in de betrokken onderneming. Dit loon mag niet berekend worden op basis van het aantal dienstencheques dat de werknemer u geeft of dat voor de betrokken maand werd geregistreerd.

Het loon is verbonden aan de arbeidsovereenkomst. U moet de lonen van uw werknemers dus betalen overeenkomstig de arbeidsovereenkomst, ongeacht of de gebruikers u de dienstencheques hebben gegeven om de geleverde prestaties te betalen.