Deeltijdse tewerkstelling

Indien u deeltijds werknemers tewerkstelt in het dienstenchequesysteem, kunnen deze werknemers onder bepaalde voorwaarden een inkomensgarantie-uitkering genieten tijdens hun deeltijdse tewerkstelling.

In het begin van de deeltijdse arbeid

U vult een formulier C 131 A-werkgever in. De werknemer bezorgt dit formulier samen met het formulier C 131 A-werknemer onmiddellijk aan zijn uitbetalingsinstelling.

Tijdens de deeltijdse arbeid

De werknemer moet de hele maand in het bezit zijn van een formulier C3 Deeltijds. U moet hem op het einde van elke maand een formulier C 131 B geven.

De werknemer moet deze twee formulieren indienen bij zijn uitbetalingsinstelling, na het einde van elke maand.

U kunt elektronische aangiften indienen in plaats van de papieren formulieren C 131 A en C 131 B te gebruiken.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van de RVA onder de titel “Deeltijdse arbeid”.

Voor meer informatie over de arbeidsomstandigheden, kunt u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.