U moet een specifieke arbeidsovereenkomst sluiten

Een arbeidsovereenkomst dienstencheques is een arbeidsovereenkomst via dewelke een werknemer zich ertoe verbindt om, onder leiding van een erkende werkgever en tegen vergoeding, arbeidsprestaties te verrichten die recht geven op de toekenning van een dienstencheque.

De intentie om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten, moet schriftelijk door beide partijen worden vastgesteld, voor elke werknemer individueel en ten laatste op het moment van de eerste prestatie van de werknemer bij de erkende onderneming in het kader van de dienstencheques.

De arbeidsovereenkomst dienstencheques moet schriftelijk worden vastgesteld voor elke werknemer individueel, ten laatste binnen twee werkdagen nadat de werknemer in dienst getreden is.

De arbeidsovereenkomst voor dienstencheques bevat ten minste volgende specifieke vermeldingen:

  • de identiteit van de partijen;
  • het erkenningsnummer van de werkgever;
  • de begindatum van de uitvoering van de overeenkomst;
  • de einddatum van de overeenkomst indien zij is gesloten voor bepaalde duur;
  • de arbeidsduur en het uurrooster: indien de overeenkomst gesloten is voor onbepaalde duur, bepaalt ze hoe en binnen welke termijn de werknemer wordt geïnformeerd over zijn uurrooster; indien er in de overeenkomst voor onbepaalde duur geen bepaling voorkomt, moeten de uren ten minste zeven dagen op voorhand ter kennis gebracht worden van de werknemer.
      
    U mag een beroep doen op stagiaires in het kader van regionale initiatieven. U kunt echter geen dienstencheques ontvangen voor hun prestaties aangezien u geen arbeidsovereenkomst dienstencheques hebt gesloten met deze stagiaires.