Vlaamse Dienstencheques

Vlaamse Dienstencheques zijn een betaalmiddel waarmee u iemand kunt betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis.

Sinds 1 juli 2014 zijn de dienstencheques een bevoegdheid van het Vlaamse Gewest. Tot 31 december 2015 blijft de RVA het systeem beheren en blijft de bestaande federale regelgeving van kracht. Vanaf 1 januari 2016 zijn de drie gewesten bevoegd voor de opvolging en uitvoering van de dienstencheques. Wat betekent dat voor u in de praktijk?

Formulieren

Aanvraag tot erkenning (doc) als dienstenonderneming om activiteiten te verrichten in het kader van de Vlaamse Dienstencheques

Verklaring op eer (docx) ivm aankoop max 2000 Dienstencheques per kalenderjaar éénoudergezin met één of meerdere kinderen ten laste