Toepassingsgebied

De regelgeving is van toepassing op elk bureau dat activiteiten van private arbeidsbemiddeling verricht in het Vlaamse Gewest.

Private arbeidsbemiddeling

Onder private arbeidsbemiddeling wordt begrepen:

 • het bijstaan van werknemers bij het zoeken naar een nieuwe tewerkstelling;
 • het bijstaan van werkgevers bij het zoeken van geschikte werknemers.
 • het in dienst nemen van werknemers om hen ter beschikking te stellen met het oog op de uitvoering van tijdelijke arbeid onder het gezag van een gebruiker;

Het toepassingsgebied is zeer ruim. De regelgeving is zowel van toepassing op traditionele bemiddelingskantoren, uitzendkantoren, als zogenaamde e-bemiddelaars, waarbij vacatures en cv’s via internet worden verspreid, sollicitatieprocedures deels of volledig online gebeuren, sollicitanten online worden getest.

Adverteren en reclame maken voor bemiddelingsactiviteiten valt onder de toepassing van de regelgeving.

Voorbeelden van private arbeidsbemiddeling zijn:

 • werving en selectie, executive search, headhunting;
 • outplacement;
 • bemiddeling van artiesten;
 • bemiddeling van betaalde sportlui;
 • websites en andere media die vacatures en cv’s verspreiden;
 • uitzendactiviteiten (d.w.z. terbeschikkingstelling van personeel);

Publieke arbeidsbemiddeling

De regelgeving is niet van toepassing op publieke arbeidsbemiddeling. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) valt immers onder de toepassing van:

 • het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap “Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding;
 • en het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;

De gemandateerde organisaties voor kosteloze arbeidsbemiddeling zijn enkel onderworpen aan de algemene voorwaarden die gelden voor private arbeidsbemiddeling. De gemandateerde organisaties voor kosteloze arbeidsbemiddeling vallen voor het overige onder de toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Voor de definitie van gemandateerde organisatie voor kosteloze arbeidsbemiddeling wordt verwezen naar artikel 13 van het besluit van de Vlaams Regering van 5 juni 2009 houdende organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding.

Vlaamse Gewest

Het toepassingscriterium is activiteiten van private arbeidsbemiddeling verrichten in het Vlaamse Gewest.

De regelgeving is zonder onderscheid van toepassing op bureaus die activiteiten van private arbeidsbemiddeling verrichten in het Vlaamse Gewest.

Onder het toepassingsgebied van bureau voor private arbeidsbemiddeling vallen derhalve:

 • zowel Belgische als buitenlandse bureaus;
 • zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als feitelijke verenigingen.

Bureaus die gevestigd zijn in een ander Belgisch Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, of in het buitenland vallen dus ook onder de toepassing van de regelgeving indien ze activiteiten in het Vlaamse Gewest verrichten.

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08