Verplichtingen van uitzendbureaus

Verplichtingen voor private arbeidsbemiddelingsbureaus EN uitzendbureaus  

Bij de uitoefening van arbeidsbemiddelingsactiviteiten in het Vlaamse Gewest moeten alle bureaus private arbeidsbemiddeling (ook zij die geen erkenning nodig hebben) een aantal voorwaarden naleven. Deze verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar ze beogen evenzeer een voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector. 

Hier (pdf / 0.02 MB) vindt u een overzicht van deze verplichtingen.
  

Specifieke verplichtingen voor uitzendbureaus

Bureaus die uitzendactiviteiten verrichten moeten naast de algemene voorwaarden aan een aantal specifieke bijkomende verplichtingen voldoen:

 1. Het bureau beschikt over een erkenning als uitzendbureau.
 2. Het bureau heeft geen sociale en fiscale schulden.
 3. De wettelijke voorwaarden inzake uitzendarbeid worden nageleefd.
 4. Er wordt niet samengewerkt met niet-erkende uitzendbureaus.
 5. In de lokalen van het uitzendbureau worden geen uitzendactiviteiten uitgeoefend door uitzendbureaus of door lasthebbers of aangestelden van uitzendbureaus die niet over een erkenning beschikken;
 6. Het erkenningsnummer wordt steeds meegedeeld in externe communicatie (d.w.z. in overeenkomsten, offertes, facturen, briefwisseling, e-mailverkeer, personeelsadvertenties die worden gepubliceerd via geschreven of visuele media en websites).
 7. Het uitzendbureau stelt geen personen exclusief ter beschikking van één gebruikende onderneming;
 8. Uitzendkrachten worden niet misleid via publiciteit;
 9. Er wordt correcte, volledig en objectieve informatie gegeven in personeelsadvertenties. Het uitzendbureau vermeldt steeds zijn naam en erkenningsnummer en dat het om uitzendarbeid gaat.
 10. Het bureau biedt geen uitzendactiviteiten aan bij staking, uitsluiting, of in geval de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens slecht weer of een gebrek aan werk wegens economische omstandigheden.
    

Verplichte formaliteiten voor buitenlandse bureaus

Wanneer u als buitenlandse werkgever, mandataris of zelfstandige activiteiten wil uitvoeren in België, moet u uw aanwezigheid of die van uw werknemers melden voordat ze hun activiteiten in België beginnen. Dit doet u door de zogenaamde Limosa in te vullen. Meer informatie vindt u op http://www.limosa.be.

Voorafgaand aan de detachering wordt bovendien, door de werkgever of de werknemer aan de bevoegde instelling in het uitsturende land, een A1-verklaring aangevraagd. Dit betreft een verklaring van de geldende wetgeving en bewijst dat u in een ander EER-land sociale zekerheidspremies betaalt.

Klik hier voor meer informatie betreffende de overige formaliteiten die moeten worden vervuld in geval van detachering in België.

 

Specifieke veiligheidsvereisten voor uitzendkrachten in de bouwsector

Uitzendkrachten die in Vlaanderen in de bouwsector worden tewerkgesteld, dienen te voldoen aan specifieke veiligheidsvereisten. Er geldt een verplichting om een voorafgaande veiligheidsopleiding te volgen van ten minste 16 uren. Dit kan worden aangetoond door middel van een VCA-attest, maar het is ook mogelijk een meer specifieke opleiding te volgen. Voor meer informatie kan u terecht op de website van Constructiv: http://fvb.constructiv.be. 

 

Uitzendbureaus die de regels niet naleven, kunnen bij ernstige en/of herhaalde inbreuken hun erkenning verliezen.
Dan kunnen ze niet langer uitzendactiviteiten in Vlaanderen verrichten.

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08