Verplichte meldingen van uitzendbureaus

Erkende uitzendbureaus dienen een aantal zaken schriftelijk of elektronisch kenbaar te maken aan de Dienst Economische migratie en regulering van het Departement Werk en Sociale Economie. Meer bepaald dient in de volgende situaties een melding te gebeuren:

  • Het adres van de maatschappelijke zetel wordt gewijzigd.
  • Het uitzendbureau verandert van naam of van rechtsvorm.
  • Er wordt een nieuwe zaakvoerder of professionele verantwoordelijke aangesteld. In dit laatste geval dient eveneens het CV van de nieuwe professionele verantwoordelijke te worden overgemaakt, inclusief stavingstukken (diploma’s, tewerkstellingsattesten,…) waaruit blijkt dat deze persoon voldoet aan de voorwaarden professionele deskundigheid.
  • Het uitzendbureau is gefusioneerd met een andere rechtspersoon.
  • Het uitzendbureau heeft haar activiteiten in Vlaanderen stopgezet en wenst bijgevolg haar erkenning te laten schrappen.
  • Het uitzendbureau is failliet. Ook in dit geval zal de erkenning kunnen worden geschrapt.
Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08