Lijsten erkende bureaus

Download lijsten van de erkende uitzendbureaus in het Vlaamse Gewest
(laatste update d.d. 15 april 2019)

  
Vervanging erkenning

Bij besluit van 15 april 2019 heeft de Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid: De erkenning, toegekend bij besluit van 3 december 2007 aan de onderneming Luso Basto Servicos LDA, Tv. De Caïres 20, 4700-208 Braga, Portugal, om voor onbepaalde duur de activiteiten als uitzendbureau algemeen uit te oefenen, vervangen door een erkenning voor de duur van zes maanden, met ingang van 15 april 2019. Het nummer VG.1296/BU blijft behouden.

Overdracht erkenning

Geen recente overdrachten

Schrapping erkenning

De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 11 maart 2019 de erkenning op naam van BVBA 10 Select, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1 te 2018 Antwerpen,  om onder het nummer VG.2158/U de activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 11 maart 2019.

De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 8 februari 2019 de erkenning op naam van Stresné Centrum s.r.o., Vavrecka 311, 029 01 Námestovo, Slowakije om onder het nummer VG.2073/UC de activiteit als uitzendbureau algemeen en met uitzendactiviteiten in de bouwsector in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 8 februari 2019.

De Secretaris-generaal van het Departement Werk en Sociale Economie heeft namens de Vlaamse minister bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid bij besluit van 1 februari 2019 de erkenning op naam van Qualitair Aviation Services, Francis Court, High Ditch Road, Fen Ditton, Cambridge, CB5 8TE, United Kingdom, om onder het nummer VG.1121/BU de activiteit als uitzendbureau in het Vlaamse Gewest uit te oefenen, geschrapt met ingang van 01 februari 2019.

Intrekking erkenning

Geen recente intrekkingen

Beëindiging erkenning

De erkenning toegekend aan In Temporis Polska SP.ZO.O., 1é Méi 16A, 20-410 Lublin, Polen, VG 2025/UC, om de activiteiten als uitzendbureau algemeen en met uitzendactiviteiten in de bouwsector uit te oefenen, nam een einde op 23 september 2018.

 

Opgelet: De beslissing tot stopzetting van een erkenning is geen sanctie, ze wordt genomen n.a.v. de stopzetting van bemiddelingsactiviteiten, de vereffening, de verkoop van handelsfonds, fusie, faillissement, ... Een vennootschap waarvan de erkenning geschrapt werd kan indien nodig steeds opnieuw een erkenning aanvragen.

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08