Stap 4: De professionele verantwoordelijke(n)

De professionele verantwoordelijke(n)

(Zie Aanvraagformulier rubriek 4)

Indien je een erkenning aanvraagt namens een rechtspersoon, dan is het mogelijk dat de professionele verantwoordelijke van het bureau niet dezelfde persoon is als de gemachtigde. In voorkomend geval vermeld je hier de gegevens van de professionele verantwoordelijke. Indien de gemachtigde en de professionele verantwoordelijke dezelfde persoon zijn, kan je doorgaan naar stap 5.

De persoon die de professionele verantwoordelijkheid draagt, of tenminste één van zijn aangestelden of lasthebbers, moet voor de uitoefening van uitzendactiviteiten, aan ten minste één van de volgende voorwaarden voldoen:

  1. beschikken over een beroepservaring van ten minste drie jaar op managementniveau in de uitzendsector;
  2. houder zijn van een masterdiploma of gelijkgesteld diploma, en beschikken over beroepservaring van ten minste tien jaar in de uitzendsector of in de sector van het personeelsbeleid of in het bedrijfsbeleid.

Elke professioneel verantwoordelijke levert het bewijs dat hij aan de voorwaarden voldoet. Dit doet hij/zij door een CV en stavingstukken (bv: kopie van diploma’s, tewerkstellingsattesten, statuten, contracten, ...) aan het dossier toe te voegen.

 

Vorige stap | Volgende stap

Naar stap:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08