Stap 10: Hoe verder met deze aanvraag?

Hoe verder met deze aanvraag?

(Zie Aanvraagformulier rubriek 10)

Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuur je samen met de gevraagde bijlagen naar:

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Economische Migratie en Regulering

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Ontvangst van je aanvraag wordt schriftelijk bevestigd. Indien het dossier volledig is, zal het zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen bezorgd worden aan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten, die dan een advies omtrent de erkenningsaanvraag zal uitbrengen binnen een termijn van 70 kalenderdagen (eventueel verlengbaar met max. 30 kalenderdagen). Indien er nog elementen in het dossier ontbreken of onduidelijkheden zijn, zullen we die eerst opvragen. Enkel volledige dossiers worden voorgelegd aan de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten.

Klik hier voor meer informatie het verder verloop van de aanvraagprocedure.

 

Vorige stap

Naar stap:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08