Stap 7: Is het bureau houder van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers?

Is het bureau houder van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers?

(Zie Aanvraagformulier rubriek 7)

In hun werking hanteren uitzendbureaus meestal geïnformatiseerde gegevens en geautomatiseerde bestanden met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers. De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorkomt dat men door een onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. De wet voorziet beperkingen op het gebruik van deze gegevens en biedt waarborgen aan betrokken personen. Zo hebben zij het recht om inzage te hebben in hun dossier.

Regeling tot 25 mei 2018

Bij het indienen van een erkenningsaanvraag dient de aanvrager aan te geven of hij al dan niet houder is van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers, en of hiervan aangifte werd gedaan bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Indien nog geen aangifte werd gedaan, dan moet dit onmiddellijk gebeuren.

Regeling vanaf 25 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit in werking. De wet beoogt de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in overeenstemming te brengen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is de opvolger van de huidige Commissie.

De verplichting van aangifte van een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens van kandidaat-werknemers verdwijnt vanaf 25 mei 2018, en wordt vervangen door de verplichting om een register van verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens bij te houden. Dit interne document moet steeds aan de Gegevensbeschermingsautoriteit worden bezorgd zodra deze hierom verzoekt.

Meer info:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Hoogstraat 139, 1000 Brussel
Tel. 02/213.85.40
Fax 02/213.85.65
E-mail: commission(at)privacycommission.be
Website: http://www.privacycommission.be/nl

 

Vorige stap | Volgende

Naar stap:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08