Stap 1: Wie vraagt de erkenning aan? Voor welke activiteit?

Wie vraagt de erkenning aan?

Zie aanvraagformulier rubriek 1, vul de gegevens van de aanvrager in.

Je kan de erkenning aanvragen als rechtspersoon (vennootschap, vereniging zonder winst oogmerk, of andere rechtsvormen) of als natuurlijk persoon.

Je kan geen aanvraag indienen voor een nog in oprichting zijnd bureau. Vanaf het ogenblik dat de rechtspersoon officieel is opgericht, kan de erkenningsaanvraag starten.

Je moet bij het indienen van de aanvraag duidelijk aangeven of je de erkenning in eigen naam of voor rekening van een rechtspersoon indient. De verkregen erkenning kan alleen door de natuurlijke of rechtspersoon gebruikt worden die deze heeft aangevraagd.

 

Voor welke activiteit?

Zie aanvraagformulier rubriek 1.

Op het aanvraagformulier moet je een keuze maken voor de soort van uitzendactiviteiten, nl :

  • uitzendactiviteiten (algemeen);
  • uitzendactiviteiten in de artistieke sector;
  • uitzendactiviteiten in de bouwsector.

 

Volgende stap

Naar stap:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08