Een bijkomende erkenning aanvragen

Een bureau kan verschillende vormen van uitzendarbeid (algemeen, in de bouwsector en in de artistieke sector) uitoefenen. Indien je reeds beschikt over een erkenning maar voor een bijkomende activiteit een erkenning wenst te bekomen dan moet daartoe opnieuw een erkenningsaanvraag indienen.

Dit kan via een eenvoudigere procedure. Je moet wel opnieuw een aanvraagformulier invullen en dat samen met de bijlagen aan ons overmaken - zie de stap voor stap toelichting voor het indienen van je eerste aanvraag maar kan daarbij rekening houden met de volgende opmerkingen:

  • In rubriek 1 van het aanvraagformulier volstaat het aan te kruisen welke bijkomende vorm(en) van arbeidsbemiddeling je wenst uit te oefenen;
  • Als bijlage aan deze aanvraag toe te voegen documenten: van de onder stap 8 opgesomde documenten volstaat het voor bijlagen 1, 2 en 3 om deze alleen toe te voegen indien er wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige erkenningsaanvraag. Bijlagen 4, 5, 6 en 7 moeten steeds opnieuw aan het aanvraagdossier worden toegevoegd. Hetzelfde geldt voor de bijlagen 8 en 9 indien een beroep wordt gedaan op de gelijkwaardigheid.
Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08