Erkenning van uitzendbureaus - erkenningsprocedure

Elk uitzendbureau dat uitzendactiviteiten in het Vlaamse Gewest wil uitoefenen, moet beschikken over een voorafgaande erkenning, ook indien de maatschappelijke zetel van het bureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Een bureau dat uitzendactiviteiten in de bouwsector en de artistieke sector verricht beschikt over een afzonderlijke erkenning voor deze activiteiten. Het bureau zal bovendien de wettelijke en reglementaire bepalingen die in de betrokken sector gelden moeten naleven.

Meer info over het aanvragen van een erkenning als uitzendbureau volgt hier:

Contact

Afdeling Tewerkstelling en competenties

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Dienst Dienstencheques & Uitzend
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Land: 
België
Telefoon: 
02 553 43 08