Erkenning van uitzendbureaus

De regelgeving hier beschreven is nieuw met ingang van 1 januari 2011. Private arbeidsbemiddelaars zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt voortaan aanbieden zonder dat ze nog een erkenning moeten aanvragen. Enkel voor uitzendkantoren blijft die verplichting bestaan.

In het kader van de erkenningsverplichting voor uitzendbureaus is franchising zonder een eigen erkenning van de franchisenemer niet toegelaten. Wanneer de franchisenemer uitzendactiviteiten verricht moet deze beschikken over een eigen erkenning als uitzendbureau. Het is dus niet toegelaten dat de franchisenemer gebruik maakt van de erkenning voor uitzendbureaus van de franchisegever, de erkenning is namelijk intuitu persona.

Bij de uitoefening van hun activiteiten in het Vlaamse Gewest moeten alle bureaus private arbeidsbemiddeling nog wel een aantal voorwaarden naleven. Deze verplichtingen beogen in eerste instantie een bescherming van werknemers, werkzoekenden en gebruikers, maar ze beogen evenzeer een voorkoming en bestrijding van oneerlijke concurrentie in de sector. De verplichtingen vind je hier.

Meer info over het aanvragen van een erkenning als uitzendbureau volgt hier: