Commissielonen

Een commissieloon kan alleen gevraagd of ontvangen worden van werknemers die aan de noties betaalde sportbeoefenaars of schouwspelartiesten beantwoorden.

Commissieloon moet ruim worden geïnterpreteerd, het gaat hier zowel om commissielonen, erelonen, bijdragen, toelatings- of inschrijvingsgelden.

Een commissieloon kan bovendien slechts gevraagd worden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • het commissieloon is vooraf vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het bureau en de opdrachtgever. Indien de private arbeidsbemiddeling wordt aangeboden samen met andere diensten, wordt het commissieloon voor de verschillende diensten afzonderlijk vastgelegd;
  • de werknemer stemt uitdrukkelijk en voorafgaandelijk in met het commissieloon;
  • de partijen beschikken ieder over een origineel exemplaar van deze overeenkomst.