Betaald educatief verlof - vergoeding van de werknemer

Werknemers die educatief verlof opnemen hebben recht op de betaling van hun normale loon op het gewone tijdstip, eventueel begrensd tot 2.871 euro bruto per maand. (Bedrag geldig voor schooljaar 2017-2018). Het bedrag voor schooljaar 2018-2019 is nog niet gekend.  Dit is een federale bevoegdheid. 

De werkgever kan het bedrag van je loon, voor de uren educatief verlof, beperken tot dit  begrensd bedrag.

Als je op het werk afwezig blijft en ten onrechte het voordeel van het recht op betaald educatief verlof inroept, kan je voor die afwezigheid de uitbetaling van je normale loon niet eisen (verlof genomen na de datum van het laatste examen, of voor een opleiding die niet voorzien is in het toepassingsgebied van de wet of in een periode dat je geschorst bent wegens een te grote onwettige afwezigheid). Wanneer je bedrog pleegt en dit pas vastgesteld wordt nadat je het normale loon reeds hebt ontvangen, kan de werkgever er de terugbetaling van eisen.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)