Wanneer de aanvraag indienen?

De werkgever kan de aanvraag tot terugbetaling ten vroegste indienen na het einde van het schooljaar en dit voor alle werknemers die educatief verlof opnemen in één enkele aanvraag.

De aanvragen tot terugbetaling voor het schooljaar 2017-2018 moeten ten laatste op 31 december 2018 ingediend zijn.

Opgelet:
de termijn voor het indienen van de aanvraag zal strikt nageleefd worden. De postdatum of de datum van indiening per mail is bepalend.

(De regelgeving met betrekking tot de indieningstermijn werd gewijzigd bij een decreet van de Vlaamse overheid. De inkorting van de indieningstermijn is officieel vastgelegd in het decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (B.S. 29.12.2015)).

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)