Individuele steekkaart

Vul slechts één steekkaart (xls / 0.66 MB) in per werknemer voor al het educatief verlof toegestaan in de loop van het schooljaar dat u terugvordert.

Zorg dat alle steekkaarten in alfabetische volgorde gerangschikt worden zoals op de schuldvordering.

Vervolledig de gegevens van de werknemer.
Bij statuut, betekent (A) arbeider en (B) bediende.

In de eerste tabel duidt u het gebruik van het educatief verlof aan. U vult per dag het aantal uren educatief verlof in dat werd opgenomen door de werknemer.
Indien nodig werkt u met een symbool dat u buiten de tabel verklaart.

In de kolom "totaal maandelijkse uren" of "totaal per maand" komt het totaal aantal uren educatief verlof dat per maand werd opgenomen.

Bij de arbeidsduur vult u de prestaties van de werknemer per week en per dag in.
Duid ook aan of de prestaties vast of variabel zijn.
Detailleer het uurrooster (eventueel met een bijlage) indien u wil bewijzen dat er lesuren samenvallen met werkuren.

De dienst zal het terug te betalen bedrag berekenen aan de hand van het forfait (zie onder “Bedrag van de terugbetaling”) en het aantal goedgekeurde uren. Het bedrag hoeft door de werkgever niet ingevuld te worden.

Vergeet niet de individuele steekkaart te dateren en te ondertekenen.

Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)