Aangifte van schuldvordering

De werkgever dient het formulier "aangifte van schuldvordering betreffende toegekend betaald educatief verlof (docx / 0.07 MB)" te vullen om aanspraak te kunnen maken op terugbetaling van de gemaakte loonkost.  Het formulier moet gedateerd en ondertekend worden. De werkgever is verplicht dit vernieuwd document te gebruiken. Ten opzichte van vroeger dienen er immers meer gegevens te worden ingevuld, die nodig zijn om de onderneming te identificeren, en om een vlotte communicatie tussen de administratie en de onderneming mogelijk te maken.

Gelieve bij het invullen van dit formulier rekening te houden met het volgende:

 • Het e-mailadres, onderaan het document, dient met zorg en duidelijk te worden ingevuld. Alle correspondentie (bericht van ontvangst, bijkomende informatie, bericht van betaling) betreffende het terugvorderingsdossier zal via dit e-mail adres worden verstuurd.
 • U dient een aangifte in voor 1 vestigingseenheid gelegen in het Vlaams gewest:
  > Vul de volledige benaming en adresgegevens van deze vestigingseenheid in op het formulier aangifte van schuldvordering.
 • U dient een aangifte in voor meerdere vestigingseenheden die gelegen zijn in het Vlaams gewest:
  > Vul de benaming en adresgegevens van de maatschappelijke zetel in (ongeacht of deze maatschappelijke zetel in het Vlaams gewest gelegen is of niet) en vermeld de (in het Vlaamse gewest gelegen) vestigingen waarvoor de aangifte van toepassing is.(Voorbeeld: N.V. ABC, adres, postcode en plaats
  Betreft volgende vestigingen: vestiging : Brugge, Kortrijk, Leuven, …)
 • Bij een beperkt aantal werknemers moeten de namen van de werknemers op het rooster van de aangifte van schuldvordering ingevuld worden (gerangschikt op familienaam en daarna op voornaam).  Het nummer van de individuele steekkaart van elke werknemer moet hier ook vermeld worden.
 • Bij een groot aantal werknemers (vanaf 100 werknemers) gebruik maken van een elektronische werknemerslijst (xlsx / 0.02 MB).
  In dit geval moet het vakje ‘elektronische werknemerslijst’ op het aangifteformulier aangeduid worden en een afdruk van deze lijst bij het terugvorderingsdossier gevoegd worden.
  De elektronische werknemerslijst moet als excel-bijlage (met als benaming: 15-16_ondernemingsnummer_naam werkgever) naar volgende e-mail adres gestuurd worden: educatiefverlof@vlaanderen.be.
 • Bij het invullen van de elektronische werknemerslijst moet u rekening houden met de richtlijnen die terug te vinden zijn in een afzonderlijk tabblad
Contact

Betaald Educatief Verlof

Organisatie: 
Departement Werk en Sociale Economie
Dienst: 
Betaald Educatief Verlof
Straat + nr: 
Koning Albert II laan 35 bus 20
Postcode: 
1030
Gemeente: 
Brussel
Telefoon: 
1700 (gratis telefoonnummer, elke werkdag van 9 tot 19 uur)